Altijd een locatie in de buurt Altijd een locatie in de buurt

Kwalitatief hoogwaardige opleidingen Kwalitatief hoogwaardige opleidingen

Stagementor

Stagementor

WRM Bijscholing Stagementor voor Rijinstructeurs

Korte cursusinhoud

 • Administratieve procedures omtrent de stage
 • Het uitgewerkte script van een lesplan
 • Het IBKI / RIS beoordelingsprotocol
 • Het IBKI / RIS scorevoorschrift
 • Coaching en feedback geven
 • Het voorbereiden van een praktijkles volgens protocol
 • Het geven van een praktijkles volgens protocol

 

Geldigheid bijscholing

Deze bijscholingscursus is geldig voor zowel WRM als RIS rijinstructeurs. De bijscholingscursus duurt 2 dagen en telt mee voor 4 dagdelen theoretische bijscholing.

De bijscholing Stagementor is wettelijk gezien verplicht voor rijinstructeurs die stagiaires willen begeleiden. Deze wettelijke verplichting geldt enkel voor rijinstructeurs, die na 01 april 2017 rijinstructeur zijn geworden. Dit geldt per categorie.
Naast de verplichte bijscholingseis moeten rijinstructeurs, die stagiaires begeleiden, minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een WRM pas van de desbetreffende categorie

 

WRM nummer bijscholingscursus

08

 

Prijs: € 230,-

 • Inclusief studiemateriaal
 • Inclusief schrijfblok en pen
 • Inclusief koffie/thee/water
 • Inclusief lunch
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Vrijgesteld van BTW
 • Gratis parkeren
 • Exclusief IBKI bijdrage van €48,-  (Vanaf 1 april 2024 €51,-)

 

Cursus inhoud

Stagiaires die net van de opleiding afkomen beschikken al over voldoende rijvaardigheid en theoretische kennis, maar hebben nog geen enkele praktijkervaring opgedaan. Om een goede rijinstructeur te worden is deze ervaring natuurlijk essentieel. Om deze praktijkervaring op een goede wijze te kunnen opdoen hebben we kwalitatief sterke stagementoren nodig. Tijdens deze cursus leer je hoe je op een verantwoorde wijze stagiaires kunt begeleiden. De eerste dag behandelen we de administratieve procedures die betrekking hebben op de stage. We gaan daarnaast dieper in op het IBKI scorevoorschrift en het IBKI beoordelingsprotocol. Tevens krijg je van ons een volledig uitgewerkt lesplan, dat een stagiair kan gebruiken voor zijn examen. ’s Middags ga je zelf aan de slag met het voorbereiden van een praktijkles.

De tweede dag richten we ons op coaching en feedback geven. In het middaggedeelte ga je de door jezelf voorbereide rijles in de praktijk brengen. Je gaat dus zelf een rijles verzorgen volgens het IBKI of RIS beoordelingsprotocol.

Aangezien het examen voor stagiaires exact gelijk is aan de praktijkbegeleiding van bestaande rijinstructeurs, is deze bijscholingscursus de ideale voorbereiding op je eigen praktijktoets.

 

Leerdoelen

 • De stagementor ordent de te behandelen oefentaken in een lesprogramma van makkelijk naar moeilijk.
 • De stagementor plant een aantal lesactiviteiten waarin de stagiaire lestaken leert op een steeds moeilijker/complexer niveau.
 • De stagementor werkt in de voorbereiding van zijn programma en de afzonderlijke lessen toe naar de exameneisen, gebruikmakend van het standaard-beoordelingsprotocol.
 • De stagementor plant verschillende lesroutes die passen bij de in het programma aan te leren lestaken.
 • De stagementor maakt bij het kiezen van lesactiviteiten een verantwoorde mix tussen voordoen, uitleg geven en opdrachten geven.
 • De stagementor zorgt ervoor dat het lesvoertuig technisch in orde is en er verzorgd uit ziet. Hij gaat na of de gebruikte leermiddelen beschikbaar zijn en werken.
 • De stagementor heeft de activiteiten zo gepland en voorbereid dat er weinig effectieve lestijd verloren gaat.
 • De stagementor zorgt bij afwijken van de planning ervoor dat overlast voor de stagiaire wordt vermeden.
 • De stagementor maakt na afloop van de les een vervolgafspraak met de stagiaire.
 • De stagementor maakt concrete en functionele afspraken met de stagiaire.
 • De stagementor geeft aan wat er in de afzonderlijke lesonderdelen aan bod komt en in welke volgorde. Hij beoordeelt de les van de stagiaire hierop en begeleidt op passende momenten desgewenst de stagiaire naar het gewenste niveau (rijinstructeur – mentor – coach).
 • De stagementor gaat na of de uitleg en de demonstratie conform de richtlijnen in de Rijprocedure gegeven worden en stuurt dit waar nodig bij.
 • De stagementor gaat na of de uitleg en de demonstratie conform de richtlijnen in de handelingsanalyse gegeven worden en stuurt dit waar nodig bij.
 • De stagementor stelt het leerresultaat vast, bespreekt essentiële zaken met de stagiaire en vult dit in op het beoordelingsprotocol.
 • De stagementor gaat samen met de stagiaire na hoe het leerproces is verlopen.
 • De stagementor houdt tijdens de les relevante gebeurtenissen bij in het lesgedrag van de stagiaire.
 • De stagementor geeft een beschrijving van het waargenomen lesgedrag van de stagiaire en bespreekt deze waarnemingen met de stagiaire.
 • De stagementor vat zijn observaties samen op het evaluatieformulier. De stagementor bespreekt de resultaten zodanig met de stagiaire dat deze aanknopingspunten heeft voor verbetering van het lesgedrag.

 

 

Cursussen
image-here
Kunnen wij je ergens mee helpen?

Neem gerust een kijkje op onze website of neem via onderstaande gegevens contact op met Wilko Lenoir.

image-here