Altijd een locatie in de buurt Altijd een locatie in de buurt

Kwalitatief hoogwaardige opleidingen Kwalitatief hoogwaardige opleidingen

Basisopleiding RIS instructeur 2.0

Basisopleiding RIS instructeur 2.0

Basisopleiding RIS rijinstructeur 2.0

Korte cursusinhoud

 • Modules en Scripts
 • Verkeerstaak
 • Doel Middel verhaal
 • Lerend leren
 • Rijprocedure
 • Didactiek
 • Leerdoelen document
 • Meervoudige intelligenties
 • Pareto principe
 • Scaffolding
 • Lesgeven volgens de RIS methodiek
 • GDE matrix
 • Taxonomie van Romizowski
 • Praktijkbegeleiding door RIS examinator van het CBR

 

Geldigheid WRM bijscholing

Deze bijscholingscursus is geldig voor zowel WRM als RIS rijinstructeurs. De bijscholing duurt in totaal 7 dagen, maar telt mee voor 4 dagdelen theoretische bijscholing. De 7e dag vindt er een toets plaats. Deze wordt afgenomen door een RIS examinator van het CBR.
Dit examen telt tevens mee voor 1 x praktijk beoordeling.

 

WRM Nummer bijscholingscursus

67


Prijs € 1000,-  

 • Inclusief studiemateriaal
 • Inclusief schrijfblok en pen
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Inclusief koffie/thee/water
 • Inclusief lunch
 • Vrijgesteld van BTW
 • Gratis parkeren
 • Exclusief IBKI bijdrage van € 51,-
 • Exclusief RIS praktijkbegeleiding van € 240,-

 

Cursusinhoud bijscholingscursus

Deze 7 daagse cursus RIS 2.0 is een uitgebreide bijscholingscursus, waarbij nagenoeg alle onderdelen van het rijles geven aan bod komen. Deze cursus is niet bedoeld voor rijinstructeurs die de bijscholing als een verplicht nummertje zien, maar wel voor mensen die op zoek zijn naar een goed onderbouwde methodiek in de rijles. Wil je graag een zelfstandige, verantwoorde, verkeersveilige bestuurder opleiden? Ben je op zoek naar een methodiek die structuur aanbrengt in je rijles? Wil je graag het maximale uit je rijles halen? Ben je op zoek naar leuke, creatieve opdrachten die je in de rijles kunt uitvoeren?
Dan is deze bijscholingscursus iets voor jou.

In deze cursus leer je hoe je een leerling nog meer vanuit zichzelf kunt laten leren en op welke wijze je de leerling zelf verantwoordelijk kunt maken voor zijn eigen leerproces. We maken kennis met het Parreto principe, scaffolding, de meervoudige intelligenties, de GDE matrix, de taxonomie van Romizowski en het leerdoelen document.
Verder bekijken we de opbouw van de RIS opleiding in modules en scripts. Je ontdekt diverse creatieve oefeningen die je met je leerling in de praktijk kunt gebruiken.
We leren hoe je doelstellingen in een les kunt maken en zien hoe je moeilijkere scripts kunt gebruiken om gemakkelijkere oefeningen te leren. We gaan actief aan de slag met lerend leren en het doel middel verhaal.

In de opleiding is er veel aandacht voor de uitvoering van de RIS in de praktijk. We gaan tijdens de opleiding dan ook regelmatig in de auto oefenen, zodat je het geleerde echt in de praktijk kunt brengen.

De cursus wordt afgesloten met een RIS praktijkbegeleiding. Dit examen wordt afgenomen door een RIS examinator van het CBR. Je bijscholingscursus telt dus tevens mee voor je praktijkbegeleiding. Op die manier sla je dus 2 vliegen in één klap!

Kortom de opleiding tot RIS 2.0 is een complete opleiding een echte aanrader voor rijinstructeurs die zich graag verder willen ontwikkelen in het vak.

Ben je al RIS rijinstructeur en wil je graag meer weten over de RIS 2.0 update. Bekijk dan onze bijscholingscursus RIS update 2.0.


Leerdoelen

1. Doelstellingen – opzet – inhoud – structuur Rijopleiding In Stappen (RIS)
Verklaren:
• De RIS-filosofie
• De basisprincipes van de RIS
• De algemene uitgangspunten van de RIS
• Hoe de RIS is opgebouwd
• Op welke wijze de integratie van theorie en praktijk plaatsvindt
• Hoe de RIS zich verhoudt t.o.v. de WRM
• Dwarsverbanden tussen de RIS-Modules & Scripts, de verkeerstak, het Leerdoelen- document
“Vlakveld 2000,” de Rijprocedure-B en de GDE-matrix

Benoemen:
• Welke leermiddelen behoren bij het pakket van leermiddelen

2. Verkeerstaak Beschrijven en verklaren:
• Wat de verkeerstaak van een bestuurder is
• De relatie is tussen een verkeersopgave en een handelingsscript

3. Modules en Script
Benoemen:
• Wat een module is
• Uit hoeveel modules de RIS bestaat
• Wat zijn de benamingen van de achtereenvolgende modules

• Beschrijven en verklaren:
• Wat een handelingsscript is
• Het ontstaan van de handelingsscripts
• De ”principewerking” van handelingsscripts
• De inhoud van elk handelingsscript van de RIS
• Welke handelingsscripts er binnen de RIS bestaan
• Welke handelingsscripts behoren tot welke module
• Scaffolding binnen de RIS

4. Didactiek
Beschrijven en verklaren:
• Wat de didactische componenten lesvoorbereiding, lesrealisatie en lesevaluatie in- houden
• Wat wordt verstaan onder een ”model didactische analyse” (model Van Gelder / De Corte)
• hoe het M.D.A. model is samengesteld
• Toepassingsmogelijkheden t.a.v. ‘doel – middel’
• Werkingssfeer van de toetsoefeningen
• Welke vier instructiefasen de RIS-instructeur doorloopt wanneer hij zijn leerlingen scripts aanleert
• Welke fasen van het aanleren van scripts binnen de RIS bestaan
• Uit hoeveel en welke stappen deze fasen bestaan Toepassen:
• Het “Pareto principe” binnen de RIS-methodiek in de dagelijkse praktijk van de (rij)les

5. Rijprocedure
Verklaren:
• De werkingssfeer van de hoofdstukken I, II en III
• De onderlinge samenhang met de modules van de RIS
• De onderlinge samenhang met de scripts van de RIS

6. Doel-Middel in de RIS-opleiding
Beschrijven en verklaren:
• Het “Doel-Middel” binnen de RIS-methodiek

Toepassen:
• “Doel/Middel” binnen de RIS-methodiek in de dagelijkse praktijk van de (rij)les

7. Leerdoelendocument Vlakveld 2000
Verklaren:
• De werkingssfeer van het Leerdoelendocument “Vlakveld 2000” binnen de RIS

8. Leerstijlen
Beschrijven en verklaren:
• De leerstijlen van Kolb

9. Meervoudige intelligentie
Toepassen:
• Effectief omgaan met “meervoudige intelligentie” binnen de RIS-methodiek en dit toepassen in 
de dagelijkse praktijk van de (rij)les

10. Toetsen binnen de RIS
Beschrijven en verklaren:
• Welke toetsen en manieren van toetsen er zijn binnen de RIS 

11. Module 4 RIS
Beschrijven en verklaren:
• Het belang van Module 4 binnen de RIS
• De koppeling van module 4 met de Rijprocedure-B
• De koppeling van Module 4 met de GDE-matrix

12. Begeleiding binnen de RIS
Beschrijven en verklaren:
• Wanneer er begeleiding plaats vind binnen de RIS
• Wie de begeleiding uitvoert

13. Comfortabel rijden gekoppeld aan Module 1 van de RIS
Demonstreren gekoppeld aan de scripts Gas geven (script 9), Sturen (script 11), Ontkoppelen 
(script 14), Stoppen (script 15) en Koppelen (script 16):
• Wat wordt bedoeld met comfortabel rijgedrag
• Hoe een beginnend volgroeid bestuurder verkeersopgaven oplost
• Hoe toetsoefeningen worden gebruikt

14. Praktische rij- en instructievaardigheden
Verklaren, demonstreren tijdens een praktijkles:
• Een heldere, meetbare, eenduidig geformuleerde doelstelling
• “Meten” van de beginsituatie
• Instrueren van de lesstof (kern van de les)
• Bepalen van de juiste stap

15. Additionele kennis
Benoemen en verklaren en demonstreren:
• Wat een RIS-instructiekaart is
• Wat een leerlingenkaart is
• Wat het doel van deze documenten is
• Welke gegevens deze documenten moeten bevatten
• Op welke wijze documenten dienen te worden ingevuld door de RIS-instructeur en de RISexaminator
• Wat de voordelen zijn van een juist gebruik van deze documenten
• Hoe ‘later’ te leren scripts kunnen worden gebruikt bij de instructie van een script of module
• Hoe gebruikt kan worden gemaakt van het onbewust opname vermogen van leerlingen
• De rol van toetsoefeningen
• Coaching in relatie met Doel/Middel binnen de RIS-methodiek in de dagelijkse praktijk van de 
(rij)les effectief toepassen

16. Registreren en beoordelen
Benoemen, verklaren en demonstreren:
• Invullen RIS-instructievorderingenkaart
• Vaststelling van beheersingsniveau van scripts; zowel rijdend als stilstaand; zowel binnen als
buiten de auto
• Waar juist oefen- en toets gebied aan moet voldoen. Hij kan dit nauwkeurig afstemmen op de te
toetsen module
• Juiste en tijdige coaching, gericht op voorkomen van ingrijpen
• Wat zijn rol als ‘coach’ inhoudt
• Op welke wijze nabespreking plaats dient te vinden (lesevaluatie) gezamenlijk vaststellen van
verbeterpunten

17. Samenstellen en presenteren RIS-praktijkles
Demonstreren:
• Een RIS-praktijkles conform het RIS-WRM-beoordelingsprotocol

Cursussen
Kunnen wij je ergens mee helpen?

Neem gerust een kijkje op onze website of neem via onderstaande gegevens contact op met Wilko Lenoir.

image-here