Altijd een locatie in de buurt Altijd een locatie in de buurt

Kwalitatief hoogwaardige opleidingen Kwalitatief hoogwaardige opleidingen

Rijles geven aan 16 en 17-jarigen

Rijles geven aan 16 en 17-jarigen

Theoretische WRM Bijscholing rijles geven aan 16 en 17 jarigen voor rijinstructeurs

Korte cursusinhoud

 • Het succes van 2 to Drive
 • Wet en regelgeving omtrent 2 to Drive
 • De rol van de begeleider
 • Kenmerken van 16 of 17 jarigen
 • Instructie geven en coachen
 • Didactische werkvormen
 • Leerling kenmerken
 • Feedback geven
 • Evalueren

 

Geldigheid WRM bijscholing

Deze bijscholingscursus is geldig voor zowel WRM als RIS rijinstructeurs. De bijscholing duurt 1 dag en telt mee voor 2 dagdelen theoretische bijscholing.

 

WRM Nummer bijscholingscursus

25

 

Prijs € 105,-

 • Inclusief studiemateriaal
 • Inclusief schrijfblok en pen
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Inclusief koffie/thee/water
 • Inclusief lunch
 • Exclusief BTW
 • Gratis parkeren
 • Exclusief IBKI bijdrage van € 22,-

Cursusinhoud

Uit onderzoek blijkt dat de invoering van 2 to drive een groot succes is. Als rijinstructeur geven we steeds vaker les aan 16 en 17 jarigen en de slagingspercentages van deze leerlingen zijn bovengemiddeld. Toch blijkt dat er nog veel winst voor de verkeersveiligheid behaald kan worden met betrekking tot deze leerlingen. Deze winst kan enerzijds voortkomen uit goede voorlichting voor 2 to drive leerlingen en hun begeleiders en anderzijds door in de rijles meer rekening te houden met het specifieke gedrag van 16 of 17 jarige deelnemers.

In deze cursus besteden we daarom veel tijd aan onderwijskundige principes. In deze cursus leer je over de specifieke leerling kenmerken van pubers en gaan we dieper in op coaching en feedback geven, didactische werkvormen en het evalueren van een rijles.

Daarnaast behandelen we actuele wetgeving omtrent 2 to drive en de rol van de begeleider. Buiten het feit dat het belangrijk is voor de verkeersveiligheid kan het voor rijscholen ook commercieel interessant zijn om goede voorlichting te geven aan deze begeleiders. Deze mensen zijn immers vaak de partij die het rijbewijs voor de leerling betalen.

 

Leerdoelen bijscholingscursus

 • De rijinstructeur kan verklaren wat het project “2toDrive” inhoudt.
 • De rijinstructeur kan benoemen wanneer een leerling kan beginnen met het volgen van rijinstructie voor de categorie B.
 • De rijinstructeur kan benoemen welk verschil er is tussen het verkrijgen van het rijbewijs op 18jarige leeftijd en op 17-jarige leeftijd.
 • De rijinstructeur kan het lagere aantal dodelijke verkeersslachtoffers na invoering van “2toDrive” benoemen, zoals de SWOV heeft berekend.
 • De rijinstructeur kan de proeftijd van “2toDrive” benoemen.
 • De rijinstructeur kan de tijdsduur benoemen dat de 17-jarige onder begeleiding moet rijden en kan dit aspect motiveren.
 • De rijinstructeur kan verklaren hoe men in het bezit kan komen van een begeleiderspas.
 • De rijinstructeur kan benoemen welke twee stappen een 17-jarige moet volgen om zelfstandig te mogen rijden.
 • De rijinstructeur kan verklaren wanneer en bij wie een begeleider kan worden aangemeld en aan welke eisen de begeleider moet voldoen.
 • De rijinstructeur kan benoemen welke eisen er gesteld worden aan een begeleider tijdens een door het bevoegd gezag gehouden controle.
 • De rijinstructeur kan benoemen waar het rijbewijs van een 17-jarige geldig is.
 • De rijinstructeur kan benoemen hoe lang de begeleiderspas en het rijbewijs geldig zijn.
 • De rijinstructeur kan verklaren wanneer de begeleiderspas en het rijbewijs hun geldigheid verliezen.
 • De rijinstructeur kan benoemen hoeveel begeleiders een deelnemer maximaal op een begeleiderspas kan laten plaatsen.
 • De rijinstructeur kan beschrijven wanneer men een nieuwe begeleiderspas moet aanvragen.
 • De rijinstructeur kan aspecten m.b.t. de wettelijke aansprakelijkheid van “2toDrive” verklaren.
 • De rijinstructeur kan verklaren welke sancties met betrekking tot “2toDrive” gelden voor de 17jarige bestuurder wanneer hij/zij de WVW’94 overtreedt.
 • De rijinstructeur kan de kenmerken van een 16/17-jarige m.b.t. zijn/haar lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling benoemen en verklaren.
 • De rijinstructeur kan de meerwaarde van een begeleider verklaren en waarop dit een positieve werking heeft.
 • De rijinstructeur kan benoemen wat instructie geven en coachen inhoudt.
 • De rijinstructeur kan verklaren wat de relatie is tussen instructie geven en het aanleren van vaardigheden.
 • De rijinstructeur kan verklaren wat de relatie is tussen coachen en vaardigheden.
 • De rijinstructeur kan verklaren met welke leerlingkenmerken hij rekening dient te houden om een 16-/17-jarige effectief te kunnen coachen.
 • De rijinstructeur kan verklaren welke vragen hij kan stellen om de 16/17-jarige tijdens het coachen goed te kunnen begeleiden.
 • De rijinstructeur kan verklaren op welke manier hij met de 16-/17-jarige kan evalueren.
 • De rijinstructeur kan verklaren op welke wijze hij feedback kan geven aan de 16-/17-jarige.
 • De rijinstructeur kan verklaren hoe een begeleider zijn taak als coach dient uit te voeren.

 

Cursussen
image-here
Kunnen wij je ergens mee helpen?

Neem gerust een kijkje op onze website of neem via onderstaande gegevens contact op met Wilko Lenoir.

image-here