Altijd een locatie in de buurt Altijd een locatie in de buurt

Kwalitatief hoogwaardige opleidingen Kwalitatief hoogwaardige opleidingen

EHBIO

EHBIO

Theoretische WRM Bijscholing EHBIO voor rijinstructeurs

Korte cursusinhoud

 • Handelen bij kleinschalige en grote ongevallen
 • Creëren van een veilige situatie bij het ongeval
 • Maken van een 112 melding
 • Verplaatsing van een slachtoffer
 • Stabiele zijligging
 • Kinlift techniek
 • Reanimatie
 • EHBO bij bloedingen
 • Gebruik AED
 • Kennis EHBIO overdragen en motiveren bij de leerling

Geldigheid WRM bijscholing

Deze bijscholingscursus is geldig voor zowel WRM als RIS rijinstructeurs. De bijscholing duurt 1 dag en telt mee voor 2 dagdelen theoretische bijscholing.


WRM nummer Bijscholingscursus

44


Prijs € 110,-

 • Inclusief studiemateriaal
 • Inclusief schrijfblok en pen
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Inclusief koffie/thee/water
 • Inclusief lunch
 • Vrijgesteld van BTW
 • Gratis parkeren
 • Exclusief IBKI bijdrage € 24,- 


Cursusinhoud

Als rijinstructeur rijd je jaarlijks veel kilometers in het verkeer. Een rijinstructeur heeft ten opzichte van andere verkeersdeelnemers dan ook een grotere kans om betrokken te raken bij of getuige te zijn van een verkeersongeval. Zowel bij lichte als bij zwaardere ongevallen zal de rijinstructeur in veel gevallen als een van de eersten geconfronteerd worden met verwondingen van de slachtoffers.

Voor een rijinstructeur is het dus relevant dat hij weet hoe hij moet handelen in ongevalsituaties. Tijdens de WRM bijscholingscursus EHBIO gaan we dieper in op hoe je als rijinstructeur moet handelen bij kleinschalige en bij zwaardere ongevallen.

Gedurende de cursus behandelen we daarom de basisbeginselen van EHBO. We bespreken onder andere hoe je een ongevalsplaats veilig kunt maken en welke gegevens je moet doorgeven indien je 112 belt.

Alleen weten wat je doen moet in een ongevalssituatie is uiteraard niet voldoende. Daarom ga je in de cursus zelf praktisch aan de slag. Je leert een heleboel praktische technieken, die je in een praktijksituatie kunt gebruiken om het slachtoffer zo goed mogelijk te helpen.

Je leert onder andere hoe je een slachtoffer moet verplaatsen, of het verstandig is een helm af te zetten en hoe je dit kunt doen, controle van het bewustzijn, stabiele zijligging, de kinlift techniek, hoe om te gaan met bloedingen, reanimatie en gebruikmaking van een AED.

Tenslotte bekijken we op welke manier een rijinstructeur EHBIO onder aandacht van zijn leerling kan brengen en hoe hij de basiskennis van EHBIO op een positieve wijze bij de leerling kan motiveren.

Leerdoelen bijscholingscursus

 • De rijinstructeur kan zijn grenzen en beperkingen verklaren als het gaat om medisch handelen.
 • De rijinstructeur weet te benoemen wanneer en op welke wijze hij tijdens de rijinstructie EHBIO onder de aandacht kan brengen bij de leerling.
 • De rijinstructeur beseft welke EHBIO-basiskennis noodzakelijk zou moeten zijn voor elke bestuurder en weet dit op positieve wijze te motiveren aan de leerling.
 • De rijinstructeur is in staat om te denken aan de veiligheid rondom de plaats van het ongeval en het organiseren daarvan, zowel voor zichzelf als voor het slachtoffer en derden. Hij/zij weet dit te benoemen en te motiveren naar de leerling.
 • De rijinstructeur weet te benoemen en verklaren welke informatie nodig is voor het doen van een juiste melding naar de Meldkamer Ambulancezorg (112).
 • De rijinstructeur heeft kennis van en is in staat tot het verlenen van de juiste slachtofferhulpverlening, bijvoorbeeld: a. Wel/niet helmafname en/of verplaatsen slachtoffer b. Vaststellen bewustzijnstoestand c. Wel/niet stabiele zijligging d. Eerste hulp bij bloedingen
 • De rijinstructeur is in staat op de juiste wijze een adequate reanimatie met AED te kunnen uitvoeren. Hij/zij weet dit te benoemen en te demonstreren.
 • De rijinstructeur kan demonstreren aan de leerling op welke wijze EHBIO-handelingen uitgevoerd dienen te worden.

 

Cursussen
image-here
Kunnen wij je ergens mee helpen?

Neem gerust een kijkje op onze website of neem via onderstaande gegevens contact op met Wilko Lenoir.

image-here